Bøger

Sweet Peas and Other Great recipes
for World Dance

Bogen ”Sweet Peas and Other Great recipes of World Dance” startede I august 2006 med et samarbejde imellem Coreograh / Dancer Ann Crosset ved Det Kongelige Teater og jeg.
Ann Crosset spurgte mig om jeg ville være med i et danseprojekt for unge dansere fra Jordan og elever fra Den Kongelige Ballet i Odense.

Dans har altid inspireret mig til at lave billeder både fotomæssigt, grafisk og i maleriet. Samtidigt er idégrundlaget for dette projekt noget som står mig stærkt på sinde – nemlig at nedbryde barriere imellem folkeslag – undertitlen er, ”kommunikation uden ord”. Det vil sige at de unge dansere kun kender hinanden igennem videoer og billeder som blev sendt pr. Internet hvor de så viste deres egne koreografier for hinanden og udvikler det fra dette medie.

Bogen fortæller i fotos arbejdsgangen i dette projekt og er et stærkt visuelt billede af processen fra de unges egen koreografi og til det endelige resultat som blev præsenteret ved 7 forestillinger i Danmark og Sverige 2007.